Kritické myšlení

Kritické myšlení – podvodné praktiky

je nevyžádaná e-mailová či jiná zpráva, která se snaží vyvolat falešný poplach či se snaží citově vydírat, a většinou prosí o .
Veškeré nevyžádané a hromadně rozesílané zprávy se rovněž označují jako .
Jako se označují internetové diskuse, v nichž se místo výměny názorů účastníci osobně napadají a z konstruktivní debaty se stává emotivní hádka.
jsou úmyslně šířené dezinformace či hoaxy, jejichž účelem je manipulovat příjemce.
Za považujeme video, které zobrazuje (často známou) postavu a událost, která se .
Techniku úmyslné manipulace za účelem získat určité informace (hesla) nazýváme jako .
Jednu z těchto praktik známe jako , kdy pachatel rozesílá falešné zprávy, v nichž požaduje poslání osobních údajů či hesel.
je podvodná metoda, při níž se pachatel pokouší získat důvěru oběti tím, že využívá části pravdivého příběhu tak, aby mu oběť uvěřila a nebála se svěřit s dalšími citlivými informacemi, třeba hesly.
Další metodou je , kdy pachatel zanechá jakékoli médium (DVD, flash disk) s počítačovým virem na viditelném místě, aby ji případný zvědavec našel a vložil do svého počítače.
Důmyslnější podvodná praktika je , kdy pachatel nejprve napadne a přepíše webu a přesměruje tak adresu na falešný web, na kterém nic netušící oběť napíše své údaje.
Při útočník podvodným způsobem získá přihlašovací, osobní údaje či jiné citlivé údaje (např. z občanského průkazu či kreditní karty) a následně s nimi bude vystupovat vaším jménem (například bude využívat váš profil na Facebooku).
označuje pronásledování dotyčné osoby prostřednictvím moderních technologií, vytrvalé psaní SMS, emailů či na sociálních sítí.
Oproti tomu označuje nebezpečné jednání dospělých osob, které se snaží přes internet získat přátelství nezletilých, s nimiž si pak domlouvají schůzky v reálném světě za účelem sexuálního zneužití.
Pokud někdo zveřejňuje na internetu intimní fotografie či videa bez souhlasu zobrazované osoby, s nimiž často vydírá svou oběť, dopouští se .

Celkem 18 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%