Kritické myšlení

2. Výroky ANO / NE

Veřejnoprávní média jsou placena z koncesionářských poplatků.
Veřejnoprávní média vlastní stát a soukromá média soukromí vlastníci.
Mezi masmédia patří televize, rozhlas, tisk a internet.
Techniku úmyslné manipulace za účelem získání citlivých informací označujeme jako sociální inženýrství.
Technika phishing označujeme metodu, kdy pachatel rozesílá falešné emaily, v nichž požaduje zaslání hesel či PIN ke kartě.
Kyberstalking je označení pro etické chování na internetu.
Dospělí, co si domlouvají s nezletilými schůzky za účelem sexuálního zneužití, se dopouští kybergroomingu.
Typickým projevem kognitivního zkreslení je, když má člověk potřebu každou informaci ověřovat.
Kotvení je typ kongnitivního zkreslení, kdy máme tendenci stále hájit vlastní rozhodnutí, i když bylo chybné.
HOAX jsou poplašné neseriozní zprávy, kdežto SPAM je označení pro zprávy s vysokou informační hodnotou.
Adware je označení pro programy, které uživateli zašifrují data a požadují výkupné.
Příkladem argumentačního faulu šikmé plochy je strašit posluchače, že právě jedno jediné rozhodnutí může spustit vlnu katastrofických událostí.
Argumentačními fauly apelem na věk je zaútočení na oponenta kvůli jeho mladosti a apelem na přírodu je podpora ekologie.
Není důležité rozlišovat fakta od myšlenek a názorů.

Celkem 14 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%