Kritické myšlení

Kritické myšlení – argumentační fauly

Mluvčí místo argumentace přímo zaútočí na svého oponenta.
Mluvčí odmítá racionální důkazy na základě historek.
Mluvčí místo argumentace zesměšňuje svého oponenta kvůli jeho mladosti a nezkušenostem.
Mluvčí pokládá něco za správné to, co je "přirozené".
Mluvčí pokládá souvislost mezi kvalitou čehokoli a bohatstvím.
Mluvčí záměřně upravuje zpochybňující výrok tak, aby nezahrnoval určitou věc, a výrok se tak stal nepravdivým.
Mluvčí záměrně emotivně vydírá či zneužívá svého oponenta, aby získal podporu.
Mluvčí prosazuje věrohodnost argumentu na základě významnosti autora.
Mluvčí bez důkazů uvádí, že tento krok může spustit vlnu nebezpečných událostí.
Mluvčí získává podporu na základě vyvolávání pocitů nejistoty.
Mluvčí záměrně místo vyvracení obsahu argumentu se zaměřuje na jeho původ.
Mluvčí považuje něco za pravdivé jen proto, že si to myslí většina.

Celkem 12 úloh Správně: Chybně: Úspěšnost:%