Informatika


Test znalostí z oblasti prostředí Scratch!
Scratch příkazy
Proměnná hodnota


Funkce když


znak Java Scriptu
znak Java Scriptu